Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.
Cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie).
Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj.
Chitanta de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale pe minim 6 luni (prima luna fiind cea a internarii) sau dovada de coasigurat.
Xerocopie dupa certificatul de nastere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate si dovada de coasigurat.